MERIKULJETUKSET

Palvelumme

  • Rakennusmateriaalien, hiekan, soran, mullan, rakennusjätteiden ja koneiden ym merikuljetukset.
  • Maanrakennustyöt saaristossa
  • Porakaivot, porapaalut sekä kaivojen tyhjennykset
  • Purkutyöt
  • Kattava konekanta