SJÖTRANSPORTER

Våra tjänster

  • Sjötransporter av bland annat byggnadsmaterial, sand, grus, mylla, byggavfall, maskiner med mera
  • Jordbyggnadsarbeten i skärgården
  • Borrbrunnar, borrpålar samt tömning av brunnar
  • Rivningsarbeten
  • Omfattande maskinpark